Björn Lundén AB

Collectum ITP 1

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Lön och BL Lön Plus

Rapportera löner till Collectum

Om du har tecknat avtalsförsäkringar för tjänstemän enligt ITP1 kan du här skapa en lönefil till Collectum.  Alla anställda som är markerade som tjänstemän, som har fyllt 18 år och har ett anställningsdatum angivet på anställdakortet (fliken Grunduppgifter) kommer visas i listan. Undantagen är om du på anställdakortet (fliken Statistik) markerat Undantag från ITP1 eller valt statuskoden Avanmäld. Lönen som redovisas i listan är kontant utbetald bruttolön under den valda perioden.

Innan du skapar någon lönefil är det viktigt att du går igenom inställningar på lönearter. Du ska även gå igenom inställningar på de anställda.

Se en film:


 Arbetsgång

  1. Välj Aktivitet – Lönestatistik – Collectum ITP.
  2. Ange den period som ska redovisas. Rapportperioden ska normalt sett vara en hel kalendermånad.
  3. Ange det kostnadsställe (faktureringsadress) du har fått tilldelat eller valt hos Collectum. Kostnadsstället är en tresiffrig kombination. Ange en avtalad produkt, även det är en tresiffrig kombination och talar om vilken tjänst företaget har hos Collectum.

    Kostnadsställe och avtalad produkt är obligatoriska uppgifter! Kontakta Collectum om du inte vet vet vilket kostnadsställe eller vilken avtalad produkt du ska ange.

    Om en anställd ska ha ett kostnadsställe eller avtalad produkt som avviker från övriga anställda anger du det på anställdakortet!
  4. Välj Skapa fil. Notera filnamn (företagsnamn + period) och var den sparas. Välj Spara. Skicka filen via www.collectum.se.

Nyanställda

Om du har nyanställda kommer dessa få en markering i kolumnen Ny. Om de redan är anmälda hos Collectum ska du på anställdakortet (fliken Statistik) markera Anmäld.

Om du just börjat använda löneprogrammet och alla tjänstemän redan är anmälda till Collectum kan ett tips vara att skapa lönefilen två gånger. De blir då automatiskt markerade som anmälda efter den första filen!

Avtalad månadslön Från och med 11 februari 2021 ska det finnas information om Avtalad månadslön vid nyanmälan. För månadsavlönade hämtas den uppgiften från månadslönen (K1) som är angivet på anställdakortet. För timanställda måste man själv ange uppskattad månadslön innan filen skapas (om man lämnar värdet = 0 kommer detta fält inte med och filen blir felaktig). 

Anställda som slutat

Om du har anställda som slutat kommer dessa få en markering i kolumnen Av. Det datum du angivit som avgångsdatum (fliken Grunduppgifter på anställdakortet) visas i kolumnen Avgångsdatum. Collectum kommer då att avregistrera dem i sina register. Dessa kommer sedan bli markerade som avanmälda på anställdakortet (fliken Statistik) och kommer inte med i nästa rapportering. Om de redan är avanmälda hos Collectum ska du på anställdakortet (fliken Statistik) markera Avanmäld.

Om en anställd blivit avanmäld och sedan blir återanställd samma månad eller månaden efter avanmälningen, ska inte en nyanmälan göras. Då ska istället en annullering göras. Det gör du genom att redigera den anställde listan och markera Annullera.

OBS! Ändring gällande tjänstledighet i rapporteringen till Collectum

Den 16 juni 2022 genomfördes en systemändring hos Collectum som innebar att statusen för tjänstledighet togs bort. Detta innebär att avgångsorsak 3 (tjänstledighet) utgår i filen som lämnas vid rapporteringen och ersätts med avgångsorsak 1 (avslutad anställning), filen blir rätt oavsett markering.

Tjänstlediga

Om du har en anställd som är tjänstledig kan du markera den anställde i listan och välja Redigera. Genom att markera Avanmäl kommer den anställde få en markering i kolumnen Av. På anställdakortet (fliken Statistik) blir den anställde då markerad som Avanmäld och kommer inte med i nästa rapportering. Om han redan är avanmäld hos Collectum ska du på anställdakortet (fliken Statistik) markera Avanmäld.

I redigeringsfönstret för Collectum har vi tagit bort anställningsdatum och avgångsdatum. Istället använder vi händelsedatum, vilket gäller för ändringar du gör.

Inom kort kommer valet Tjänstledig att tas bort i programmet för att följa Collectums systemändring.

Föräldralediga

Om du har anställda som är föräldralediga behöver du inte göra något alls i programmet. De rapporteras då med noll kr i lön. Detsamma gäller om du har anställda som är sjukskrivna. Observera att anställda som är sjukskrivna kan behöva anmälas till Collectum via blankett. Läs mer om det på www.collectum.se.

Förflyttning av anställda

Om en anställd byter arbetsgivare och den nye arbetsgivaren ingår i samma koncern som den tidigare ska du göra en förflyttning av organisationsnummer. Markera den anställde i listan och välj Redigera. Markera Anmäl flytt och ange den nye arbetsgivarens organisationsnummer vid Till org.nr. Du ska dessutom se till att den anställde blir markerad som avanmäld på anställdakortet (fliken Statistik).

Om den anställde istället ska byta kostnadsställe (faktureringsadress) markerar du Anmäl flytt och anger det nya kostnadsstället vid Till kst. Du dessutom se till att det nya kostnadsstället anges på anställdakortet (fliken Statistik).

warning Created with Sketch.