Björn Lundén AB

Löneperiod i BL Lön Plus

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Lön Plus

Om du har markerat Semesterhantering i företagsuppgifterna för lön, måste en löneperiod läggas upp innan du kan komma åt löneregistreringen. Däremot behöver du inte skapa en löneperiod för att kunna registrera avvikelser och närvarokoder i kalendariet. 

Du kan arbeta med flera parallella löneperioder, dock maximalt en aktiv/öppen löneperiod per löneavtal. Detta är användbart exempelvis i de fall där olika löne- och avvikelseperioder gäller för arbetare och tjänstemän.
Observera! Löneperiod och/eller avvikelseperiod kan inte vara tidigare än en löneperiod och/eller avvikelseperiod för en redan utförd lönekörning. Det innebär att löneperioderna och/eller avvikelseperioderna måste skapas i kronologisk ordning. 

Se en film:


Arbetsgång

 1. Skapa löneperiod
  Klicka på knappen Löneregistrering i menyraden alternativt gå via Aktivitet – Löneberedning – Löneperiod. Om du inte har en aktiv löneperiod kan du också välja Aktivitet – Löneberedning – Löneregistrering. Du kan lägga upp olika löneperioder för olika kategorier av anställda genom att kryssa för respektive löneavtal.
 2. Ange datumintervall
  Du ska välja både utbetalningsdatum och datumintervall för löneperioder och avvikelseperioder. Löneperioden är den period som lönen betalas ut för. Löneperioden kan vara en hel kalendermånad eller en bruten månad. Avvikelseperiod är den period därifrån avvikelser och närvarokoder hämtas. Avvikelseperioden är normalt densamma som löneperioden eller månaden före löneperioden. Tänk på att om det är första gången du lägger upp en löneperiod är det viktigt att utbetalningsdatum, löne- och avvikelseperioden stämmer. Programmet kommer därefter automatiskt att föreslå kommande löneperiod (per löneavtal) nästa gång du skapar en ny löneperiod.
 3. Typ av lönekörning
  Vid ordinarie lönekörning (ej Extra lön) kommer eventuella avvikelser och närvarokoder som du registrerat i kalendariet hämtas upp automatiskt. Detsamma gäller eventuella fasta lönerader som du har lagt upp på den anställde. Extra lön kan du använda om du vill betala ut tillfälliga löner som t ex bonus eller vinstdelning, och som alltså inte ska hämta upp några avvikelser eller fasta lönerader.
 4. Utbetalning av semestertillägg
  Här ska du markera om du ska betala ut samtliga semestertillägg i samband med löneregistreringen. En förutsättning för att det ska fungera är att du i semesteravtalet för den anställde har markerat att utbetalning av semestertillägg och/eller rörligt semestertillägg ska göras Vid valt tillfälle. Om du istället har markerat I samband med ledighet så kommer tilläggen att betalas ut löpande i samband med att semesterdagar tas ut. Du kan betala ut:
 • Semestertillägg – betalar ut tillägg för årets semesterdagar
 • Semestertillägg på rörliga delar – betalar ut tillägg på rörliga lönedelar för årets semesterdagar
 • Semestertillägg för sparade dagar – betalar ut semestertillägg för sparade semesterdagar.
 • Semestertillägg på rörliga delar för sparade dagar – betalar ut semestertillägg för rörliga lönedelar för sparade semesterdagar.
Tänk på att om du markerar att semestertillägg ska betalas ut kommer alla tillägg av den sorten betalas ut! Läs mer om semestertillägg i avsnittet Semesteravtal..

Slutföra löneperiod

När du registrerat och uppdaterat en lönekörning som omfattar en eller flera löneperioder kommer du att få en fråga om du vill att samtliga öppna löneperioder ska låsas. Om du väljer att inte göra det behöver du gå in via Aktivitet – Löneberedning – Löneperiod för att slutföra dem manuellt. Det går inte att slutföra en löneperiod om det finns löner i perioden som är ouppdaterade, dessa behöver antingen tas bort eller uppdateras först.

Ta bort löneperiod

Du kan ta bort löneperioder som inte är låsta, under förutsättning att det inte finns någon uppdaterad lön i perioden. Om en löneperiod innehåller uppdaterade löner har den en röd statusflagga. Löneperioder med grön statusflagga kan tas bort. När en löneperiod är låst är lönerna den omfattar uppdaterade till historiken och anledningen till att den inte längre kan tas bort. Om du tar bort en löneperiod tas alla ouppdaterade löner som är kopplade till löneperioden bort. Avvikelser som finns registrerade raderas dock inte. Genom att skapa om löneperioden kommer dessa att hämtas in igen.

warning Created with Sketch.