Björn Lundén AB

Skapa löner från fasta lönerader

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Lön

Om du lagt upp ett antal fasta lönerader för en eller flera anställda kan du enkelt skapa löner utifrån dessa lönerader utan att behöva gå via löneregistreringen. Det kan vara smidigt om du har många anställda och lönerna ser ganska lika ut varje löneperiod. Om avvikelser från de fasta löneraderna finns behöver du gå i via löneregistreringen och komplettera med dessa.

Arbetsgång

 1. Välj Aktivitet – Löneberedning – Skapa löner från fasta lönerader så öppnas ett fönster där du kan göra din urval.
 2. Börja med att ange anställningstyp; Arbetare, Tjänstemän eller Alla. Urvalet är beroende av hur du kodat dina anställda på anställdakortet.
 3. Nästa steg är att ange Utbetalningsdatum som ska gälla för lönerna som skapas och hur eventuella befintliga ej uppdaterade löner på samma utbetalningsdatum ska hanteras.

  Lägg till befintlig lön –
  Om det redan finns en lön för en anställd på det utbetalningsdatum du väljer kommer de fasta löneraderna som skapas att läggas till de befintliga raderna på den redan registrerade lönen.
  Skriv över befintlig lön – Om det finns en lön för en anställd på det aktuella utbetalningsdatumet kommer den att skrivas över med den lön som skapas utifrån de fasta löneraderna.
  Lämna eventuella befintliga löner orörda – Om det finns en lön för en anställd som också har fasta lönerader upplagda kommer ingen ny lön för denna person att skapas.
 4. Bekräfta med OK så kommer programmet att skapa löner enligt de inställningar du gjort. De löner som skapas kommer att spärras för utskrift och du behöver gå in i löneregistreringen och granska dem och ta bort markeringen i rutan för Spärra lön för utskrift innan du kan skriva ut dem.
warning Created with Sketch.