Bjorn Lunden

Individuella löner

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Lön och BL Lön Plus

Du kan lägga upp individuella löner i programmet. Individuella löner är ett komplement till lönearterna som finns på Anställdakortets flik Lön och skatt. Där finns individuella löner för månadslön, timlön och bilförmån.

Under Uppläggning – Individuella löner kan du lägga upp flera individuella löner än de ovanstående. Det kan vara exempelvis individuella löner för OB tillägg, där en anställd har 75 kr i OB tillägg och en annan har 65 kr. Du använder samma löneart för OB tillägget, men anger olika belopp på den individuella lönearten. Det kan även vara så att beloppet på den individuella lönearten ska bokföras på olika konton. Exempelvis om du vill att tjänstemännens sjuklön ska bokföras på ett konto , och arbetarnas på ett annat. Du ska alltså inte lägga upp månadslön, timlön eller bilförmån här om du redan har gjort det på Anställdakortet. När du i löneregistreringen anger en individuell lön kommer programmet att använda de förutsättningar som gäller för den individuella lönen istället för de generella inställningar som finns på lönearten.

Arbetsgång

  1. Välj Uppläggning – Individuella löner. Klicka på Ny för att lägga upp en ny individuell lön.

  2. Klicka på knappen Anställd för att välja vilken anställd som du vill lägga upp den individuella lönen för. Klicka sen på knappen Löneart för att välja vilken löneart som det ska vara. Klicka på knappen Konto och ange kontot om du vill att lönen för just den här anställde ska bokas på ett annat konto än vad som anges på lönearten. Du kan också välja att ange kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt på den individuella lönen.

  3. Ange antalet och beloppet som ska gälla för den anställda och lönearten. Bekräfta med OK. I fönstret Individuella löner visas alla individuella löner du lagt upp i en lista och du får en snabb överblick över vilka som finns och hur de är upplagda. Om du behöver ändra i någon individuell lön markerar du den och klickar på knappen Redigera så kommer du tillbaka till uppläggningskortet för densamma.

    Du behöver inte ange något i alla rutor utan det kan räcka med att exempelvis ange anställd, löneart och konto, eller anställd, löneart och belopp.
warning Created with Sketch.