Björn Lundén AB

Lista för avvikelser

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Lön Plus

Här kan du göra olika utskrifter av avvikelser som finns registrerade på en anställd, du ser både uppdaterade och ouppdaterade.

Du når listan via Utskrift - Historik - Avvikelser

Här kan du göra ett flertal olika urval för att få fram den information du behöver.

Urval Här väljer du om du vill se Alla, Uppdaterade eller Ouppdaterade.
Du väljer även om du vill se vilka avvikelser som är Semesterlönegrundande, Ej semesterlönegrundande eller om du vill se Alla.

Gruppering Här väljer du Avvikelse om du vill att det ska grupperas per person och avvikelse med delsummering. Lämnar du tomt så kommer alla avvikelser för alla anställda i en enda lång lista.

Ordning Här väljer du i vilken ordning avvikelserna listas. Detta gör mest skillnad om du väljer Avvikelse under Gruppering, om det ska gå i datumordning eller om varje avvikelse ska summeras gruppvis även om det finns andra avvikelser som datummässigt legat däremellan. 

Datum Här väljer du vilket datumintervall du vill se, lämnar du tomt så visas alla avvikelser som har registrerats.

Avvikelse - Här väljer du vilken avvikelse du vill se, lämnar du tomt så visas alla.

Anställd - Här väljer du en eller flera anställd/a, lämnar du tomt så visas alla.

När du har gjort dina urval så klickar du på knappen F5 i menyraden (alternativt F5-tangenten på ditt tangentbord), listan fylls då efter dina val.


Du kan sedan skriva ut listan genom att klicka på knappen Utskrift i menyraden.


Om du vill se vilket lönebesked som innehåller en viss avvikelse så markerar du den aktuella avvikelsen genom att klicka på den så att den blir blå. Klicka sedan på knappen Lönebesked.

warning Created with Sketch.