Björn Lundén AB

Negativ lön - justera kommande månad

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Lön och BL Lön plus

Om en registrerad lön har fått ett negativt bruttobelopp kan du inte ta med den i AGI-filen till Skatteverket. Lönen behöver därför justeras så det inte uppkommer ett felmeddelande vid skattedeklarationen. Nedan följer ett exempel på hur du ska göra om en negativ bruttolön uppstår.


Lönen som ska betalas ut 25/3 blir negativ på grund av olika avdrag som kanske är missade i tidigare perioder. Totalt blir det en negativ bruttolön på 3 000 kr vilket inte går att redovisa till Skatteverket så vi ser till att det blir 0 kr i bruttolön denna månad.

Vi registrerar ett bruttolöneavdrag (t.ex löneart 950) som motsvarar 3 000 kr. Det innebär att verifikationen blir 0 kr enligt nedan. Denna lön går inte med i AGI-filen för mars.

 

Skulden vill vi dra av i en kommande löneperiod, när det finns lön att dra ifrån. För att komma ihåg detta bruttolöneavdrag till nästa löneperiod kan vi lägga upp det under Kommande lönerader, alternativt skriva in det under Anteckningar på anställda-kortet som sedan visas i löneregistreringsbilden under förutsättning att du har ställt in att visa anteckningar. Har du inte gjort det går du in i Löneregistreringen och klickar på Mer-knappen - Inställningar - bocka i Anteckningar anställd - OK -  klicka JA på frågan om att spara ändringar permanent. 

Nästa lön som betalas ut 25/4 reglerar vi denna skuld med ett bruttolöneavdrag (löneart 950) på 3 000 kr.

Vi skapar en AGI-fil för april där vi har dragit av skulden för mars, bruttolönen blir 22 000 kr.

Guide taggad med: AGI BL lön plus
warning Created with Sketch.