Bjorn Lunden

Kontantlista

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Lön och BL Lön Plus

Kontantlistan visar vilka löner som ska betalas ut kontant. Du ges alltid möjlighet att skriva ut kontantlistan i samband med att du uppdaterar en lön. Om du vill skriva ut en kontantlista i efterhand kan du göra det enligt nedan.

Arbetsgång

  1. Välj Utskrift – Kontantlista.
  2. Välj utbetalningsdatum och sen knappen OK.
  3. Om du har valt att förhandsgranska utskriften kan du sedan skriva ut den på knappen Utskrift eller spara som en pdf-fil via knappen PDF.
warning Created with Sketch.