Björn Lundén AB

Bygglösen

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Lön och BL Lön plus

BL Lön är ett LÖSEN-certifierat lönesystem och kan enkelt skapa ett lönegranskningsunderlag i form av en datafil, en så kallad LÖSEN-fil. Alla företag som är knutna till Byggavtalet eller Entreprenadmaskinavtalet och betalar ut löner till arbetare berörs av LÖSEN.

Se en film:


För att kunna rapportera LÖSEN behöver du göra en del inställningar på anställda och lönearter:

Anställda

Under Uppläggning – Anställda – Statistik ska du göra inställningar för:

 • Yrkeskod – Välj den kod som passar på den anställdes anställning. Måste anges för att den anställde ska komma med i redovisningen.
 • Yrkeskategori – En fyrsiffrig kod som används inom vissa branscher.
 • Avtalsenlig månadslön – Ska anges som heltidslön per månad för anställda med månadslön. Eventuella rörliga tillägg ska inte ingå i månadslönen.
 • Fördelningstal – Ska anges som ett värde mellan 0-100. Hämtas från det gällande kollektivavtalet. En fullbetald arbetare ska ha fördelningstalet 100.

Lönearter

Under Uppläggning – Lönearter – Statistik ska du ange vad som ska rapporteras till Bygglösen:

 • Arbetade timmar – Faktiskt arbetade timmar, inklusive eventuell övertid. Markeras på alla lönearter som hanterar timmar, t ex timlön och övertid.
 • Lönesumma – Utbetald lön för arbetad tid, även timlönen vid övertid ska ingå men inte övertidstillägget. Markeras på lönearter som hanterar tidlön, t ex timlön eller månadslön.
 • OB tillägg – Lönesumma för tillägg under ordinarie arbetstid, gäller inte vid övertid.
 • Övertidstimmar – Antal arbetade timmar vid övertid.
 • Övertidstillägg – Lönesumma för arbetade timmar vid övertid.
Kontrollera i ditt kollektivavtal hur dina lönearter ska anpassas för att rapporteringen till Bygglösen ska stämma!

 Arbetsgång för att skapa Bygglösen-fil


 1. Välj Aktivitet – Lönestatistik – Bygglösen.
 2. Under Utbetalningsintervall väljer du det datumintervall som lönen avser, löneperioden. Har man bruten löneperiod skriver man in det datumet, tex 2022-11-16--2022-12-15. Ändra datumintervall genom att klicka på kalendern. När du har valt datum för lönen så kommer uppgifter automatiskt att hämtas in från löner gjorda inom intervallet.
 3. Om du behöver redigera någon uppgift kan du markera den anställde och välja Redigera. Du kan lägga till en anställd genom att klicka på Ny, samt ta bort någon genom att markera och välja Ta bort.
 4. Om du ska redovisa prestationslöner till Bygglösen behöver dessa registreras manuellt. Klicka i så fall på Redigera (eller Ny om den anställde saknas i listan) och ange uppgifterna som gäller för prestationslönen i registreringsfönstrets högra del. Bekräfta med OK.
 5. Markera de anställda som ska ingå i filen och skapa filen med knappen Skapa fil, skriv in ett filnamn och välj vart du vill spara filen.
 6. När du sparar filen får du ange vilket datumintervall det är du rapporterar för och som kommer sättas i filen (den löneperiod som uppgifterna avser och som efterfrågas av Byggnads).
Om en anställd har arbetat inom olika kommuner måste detta redovisas separat i filen. För att göra det markerar du den anställde och väljer Redigera. Fyll i uppgifterna som gäller för utfört arbete i en kommun och spara med OK. Skapa filen med knappen Skapa fil. Du får en fråga Vill du spara xml-fil? Svara Nej för att komplettera filen. Redigera den anställde och fyll i uppgifterna som gäller för utfört arbete i annan kommun och spara med OK. Komplettera filen med dessa uppgifter genom att välja Skapa fil. Svara Ja. Du får sen en fråga om du vill granska filen.
warning Created with Sketch.