Bjorn Lunden

Samordningsnummer

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Lön och BL Lön Plus

Samordningsnummer består liksom personnummer av tio siffror. De inledande sex siffrorna utgår från personens födelsetid (år, månad, dag). Därefter följer ett tresiffrigt individnummer som är udda för män och jämnt för kvinnor. Siffran för födelsedag ökas med talet 60 och en kontrollsiffra beräknas.

Samordningsnumret för en man som är född den 3 oktober 1970 och har individnummer 239 blir därför: 701063-2391.

Användare med samordningsnummer, som har modulen Lönebesked och där samordningsnumret ska ändras till ett personnummer, måste först ladda ner sina lönebesked eftersom dessa inte kommer att visas efter att ändringen är gjord.

Det är därför viktigt att löneadministratören uppmanar användaren att ladda ner sina lönebesked innan man ändrar samordningsnumret till ett personnummer på den anställde.

Genom en kombination av siffrorna för födelsetid (ökat med talet 60) och slumpvisa individnummer ur en serie 001-999 för alla som är födda samma dag, får ingen person samma identitetsbeteckning som någon annan. Tilldelat samordningsnummer ska vara bestående och unikt, vilket innebär att numret följer personen och att två identiska samordningsnummer inte förekommer. Om personen senare blir registrerad som folkbokförd ersätts samordningsnumret av ett personnummer.

warning Created with Sketch.