Bjorn Lunden

Ackumulatorer

Uppdaterad
Den här informationen gäller BL Lön och BL Lön plus

Genom att lägga upp egna ackumulatorer kan du själv välja vad du vill ska ackumuleras för de anställda. Programmet ackumulerar automatiskt kontant bruttolön, avdragen preliminärskatt och förmåner för alla anställda. Genom funktionen med egna löneackumulatorer kan du summera andra uppgifter, tex sparade övertidstimmar eller underlag för semesterlöneberäkning. 

Arbetsgång 

 1. Välj Uppläggning – Ackumulatorer i den neddragna menyn.
 2. Välj Ny.
 3. Ange ett id och ett namn (använd KMP som id för komptid om du använder Lön Plus). Du kan sedan välja om du vill att antal eller belopp ska ackumuleras.  Antal är det antal du anger i löneregistreringen. Belopp är radtotalen i löneregistreringen. Nollställ vid nytt löneår innebär att ackumulatorn kommer att nollställas tillsammans med bruttolön, preliminärskatt och förmåner. Detta sker när du registrerat och uppdaterat alla löner för det aktuella året och det är dags att byta till ett nytt löneår. Detta gör du genom att välja Aktivitet – Årsrutiner – Skapa nytt löneår. Om du inte markerar rutan Nollställ vid nytt löneår kommer ackumulatorn att fortsätta att ackumulera värden till antal och/eller belopp. Vill du nollställa en sådan ackumulator måste du vid en lönekörning använda lönearten med ett minustecken före antal eller belopp.
  Dölj på lönebesked kan du välja om du vill ha koll på något själv utan att det behöver synas för den anställde på lönebeskedet ( slår ej igenom i appen i dagsläget men kommer att göra det i framtiden).
 4. Nästa steg är att knyta ackumulatorn till en viss löneart. Välj Uppläggning – Lönearter och redigera den löneart du vill ska påverka ackumulatorn. På fliken Fackavgift och ackumulatorer väljer du antingen knappen Ackumulator (Ack 1-5) för att välja ur listan eller så skriver du id-numret direkt i någon av rutorna. Behöver du skapa en ny löneart gör du det via Uppläggning - Lönearter - Klicka på knappen Ny. Läs mer här om hur du gör vid Uppläggning av ny löneart.


 5. Sedan måste ackumulatorn kopplas till den anställde. Välj Uppläggning – Anställda och välj att redigera den anställde. Välj fliken Semester och ackumulatorer. Klicka på knappen med ett vitt blad. Välj sedan den ackumulator som du vill koppla till den anställde. I de två rutorna till höger om ackumulatornamnet kommer du sedan att se vad som ackumuleras på antal respektive belopp.


 6. Nu kommer löneackumulatorn att räknas upp efter varje lönekörning då lönearten har använts på en viss anställd. Observera att ackumulatorerna inte skrivs ut på alla typer av lönebesked. Välj något av de lönebesked som heter Lonebesked_3 upp till Lonebesked_6 (för lilla lön) eller någon av de för Lön Plus, dvs Lonebesked_kalender eller Lonebesked_semester för att få ut summeringen vid varje löneregistrering. Detta gör du under Arkiv – Blanketter genom att ställa dig på raden för Lönebesked och klicka på knappen Välj ny mall. Om du inte vill använda någon av dessa mallar för lönebesked kan du utgå från en befintlig mall och själv lägga till fält för ackumulatorer. Läs mer här om hur du redigerar blanketter.
 7. Om du vill ändra en ackumulator på en löneart eller på en anställd, måste en omuppdatering av lönetotalerna göras efter ändringen. Det gör du under Aktivitet – Omuppdatering lönetotaler. Välj hela året som intervall. Läs mer här om omuppdatering av lönetotaler.


I löneregistreringen
Om du har kopplat en ackumulator till en anställd ser du det ackumulerade saldot, under fliken Ackumulatorer nere till vänster i löneregistreringsrutan, direkt i löneregistreringen när du valt en anställd.Observerva att man måste lägga minus i antal för att en ackumulator ska räknas ned, till exempel om man har en ackumulator för arbetstidsförkortning. Om man har en ackumulator med antal som ska räknas ned samtidigt som ett tillhörande belopp betalas ut, så får man antingen lägga minus i både antal och belopp (så att summan blir positiv), eller så får man ha en passiv löneart som räknar ned själva ackumulatorn och använda en annan löneart för själva utbetalningen.

Ackumulatorfält på lönebeskedsblanketten

Sedan version 2023.1.100 så hanteras ackumulatorerna i nya tabeller och det krävs därför nya fält på lönebeskeden för att dessa ska synas på alla. Ackumulatorer som har varit kopplade på den anställda före 2023 kommer fortfarande att synas i de gamla fälten, men inte om en ny ackumulator kopplas eller på en ny person.  

Standardlönebeskeden är redan uppdaterade utifrån detta, men om du har en egen lönebeskedsblankett så behöver du själv byta ut fälten för ackumulatorerna där.  

Det finns fem olika fält som kan användas; 

 • @ACKUMULATORER – är den som mest liknar den tidigare standarduppställningen av ackumulatorfälten på lönebeskeden och är den som används i standardmallarna. Den visar ackumulatornamn, saldoantal och saldobelopp i en lista med tre kolumner.  
   

 • @ACKUMULATORER_ANTAL_SALDOANTAL – Visar endast ackumulatorer som summerar antal och består av tre kolumner; ackumulatornamn, förändring i perioden samt ackumulerat saldo.
   

 • @ACKUMULATORER_BELOPP_SALDOBELOPP - Visar endast ackumulatorer som summerar belopp och består av tre kolumner; ackumulatornamn, förändring i perioden samt ackumulerat saldo.
   

 • @ACKUMULATORER_SALDOANTAL – Visar endast ackumulatorer som summerar antal och har två kolumner; ackumulatornamn och ackumulerat saldo.  
   

 • @ACKUMULATORER_SALDOBELOPP – Visar endast ackumulatorer som summerar belopp och har två kolumner; ackumulatornamn och ackumulerat saldo. 

Nedan ser du exempel på hur de olika @ackumulatorerfälten kan se ut (diverse rubriker väljer man själv). 

 

Om man har både ackumulatorer som summerar antal och ackumulatorer som summerar belopp och önskar att nyttja ett smalare område för ackumulatorerna på lönebeskedet rekommenderas att använda de två sista varianterna över varandra (testa er då fram med hur långt avståndet behöver vara beroende på hur många ackumulatorer ni har av vardera sorten på en anställd).  

warning Created with Sketch.