Björn Lundén AB

Helgdagar

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Lön Plus

Denna funktion finns tillgänglig i de företag där semesterhanteringen har aktiverats (kräver Lön Plus). För att läsa mer om Lön Plus klickar du här.

Med funktionen Helgdagar har du möjlighet att justera arbetstiden för särskilda helgdagar och andra speciella dagar så som Julafton, Nyårsafton samt kringliggande dagar. Funktionen hittar du via Uppläggning – Övrigt – Helgdagar.

Röda flaggor signalerar lediga dagar och gröna flaggor fulla arbetsdagar. En dag som räknas som kortare arbetsdag får en gul flagga och i kolumnen Arb.tim visas även antalet arbetstimmar för den dagen.

Om du vill ändra på en dag kan du markera den och välja Redigera.
Om samtliga/några anställda t ex alltid arbetar halvdag dagen före julafton så kan du enkelt ställa in detta genom att redigera raden Dag före julafton, ta bort markeringen i rutan Full arbetsdag och skriv antal i rutan Timmar. Tryck sen på OK.

Du har också möjlighet att lägga till egna dagar där arbetstiden avviker. Detta gör du genom att klicka på Ny. Därefter fyller du i Beskrivning, Timmar, samt önskat datum i rutan Kod/Datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.

Inställningar som görs i funktionen Helgdagar har effekt i de arbetsscheman som har markeringen Ta hänsyn till helgdagar och andra korta/lediga dagar.
Anställda som eventuellt inte ska omfattas av dessa inställningar ska således vara kopplade till ett arbetsschema utan denna markering (se exempel nedan).
För att läsa mer om Arbetsscheman klickar du här.

OBS! Ändringar som görs i funktionen Helgdagar slår inte automatiskt igenom på ett arbetsschema som redan finns kopplat på anställd. Instruktion för hur du uppdaterar befintliga arbetsscheman hittar du längre ner under rubriken Uppdatera befintligt arbetsschema.

I Kalendariet kommer förkortade dagar visas med en lila färg istället för grå, medan lediga dagar blir röda. För att läsa mer om Kalendariet klickar du här.

Uppdatera befintligt arbetsschema

De ändringar som görs i funktionen Helgdagar slår inte automatiskt igenom på befintliga arbetsscheman som redan finns kopplade på anställda. Att uppdatera befintliga arbetsscheman enligt de nya inställningarna är dock väldigt enkelt. Det gör du genom att gå in under Uppläggning – Arbetsschema. I denna vy klickar du på F11-tangeten på ditt tangentbord. Du får nu frågan Vill du uppdatera arbetsschema på alla anställda för aktuellt semesterår – här svarar du Ja. Programmet kommer då gå igenom schemat för alla anställda och bland annat göra korrigeringar på helgdagar framåt i tiden (som infaller efter senaste avvikelseperiod).

OBS! Innan du uppdaterar behöver du se till att Löneregistreringsfönstret är stängt. Uppdateringen tar normalt sett ca 10-20 sekunder och beror på hur många anställda det rör sig om.


warning Created with Sketch.