Bjorn Lunden

Etiketter enstaka

Uppdaterad

Du kan skriva ut etiketter för dina anställda. Innan du gör det måste du göra vissa inställningar, läs mer om etikettinställningarna här.

Arbetsgång

  1. Ange vilken eller vilka anställda du vill skriva ut etiketter för. Du kan välja att klicka på knappen Anställd alternativt skriva in de anställdas ID-nummer. Om du vill ha ett intervall av anställda kan du skriva Id-Id, t.ex. 001-005. Du kan också göra urval utifrån postnummer eller SQL-fråga. Bekräfta ditt val med OK.
  2. I nästa steg ska du välja om du vill ha etikett på löpande eller på A4. Bekräfta med OK.
  3. Välj sedan önskat etikettark samt skrivare. Skriv ut med OK.
warning Created with Sketch.