Bjorn Lunden

Lönejournal

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Lön och BL Lön Plus

När du registrerat löner för en period ska lönerna uppdateras till lönehistoriken. Om du har gjort inställningen för automatisk uppdatering till BL Bokföring skrivs en lönejournal ut och lönerna bokförs.

När du har uppdaterat lönerna för en löneperiod visas fönstret Alternativ för utskrift journal (nedan) och du har möjlighet att skriva ut lönejournalen.

Om du har ställt in i företagsuppgifterna att du vill ha automatuppdatering till bokföring kommer journalen även ha ett verifikationsnummer. Nedan ser du ett exempel på en lönejournal.

warning Created with Sketch.