Bjorn Lunden

Kommande lönerader

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Lön och BL Lön Plus

Genom att lägga upp kommande lönerader kan du förbereda lönekörningen. Om du använder BL Lön Plus behöver du alltså inte invänta tidpunkten för när du skapar löneperioden men funktionen kan användas även i BL Lön.

Du når funktionaliteten genom att välja Uppläggning – Kommande lönerader.

Funktionen för kommande lönerader är användbar på tre sätt:

  • Du kan använda dig av funktionen om du i förväg vill registrera något (egna lönearter) som hanteras i samband med nästa lönekörning.
  • Kommande lönerader används för att reglera semester om man exempelvis tagit ut fler semesterdagar under året än vad man tjänat in (gäller sammanfallande intjänande- och semesterår) samt för utbetalning av sparade semesterdagar som inte längre får sparas och semestertillägg på rörliga delar (gäller sammanfallande intjänande- och semesterår).
  • Funktionen är dessutom tänkt att används i de integrationer som ska generera lönetransaktioner i BL Lön eller BL Lön Plus.

Gemensamt för samtliga användningsområden är att de poster som finns registrerade kommer att falla ut automatiskt när du registrerar en lön för en anställd, eller skapar en löneperiod om du kör semesterhanteringen i BL Lön Plus.

Registrering av lönetransaktioner i förväg

Om du vill lägga upp lönetransaktioner i förväg kan du lägga upp kommande lönerader. Välj Uppläggning – Kommande lönerader och ange de förutsättningar som ska gälla; Anställd, löneart, antal och aPris. Du kan också lägga in uppgifter om bokföringskonto samt objektredovisning i form av Kostnadsställe, Kostnadsbärare och Projekt.

Transaktioner som läggs upp genereras en gång i samband med att nästa lön skapas för den valda anställda. I löneregistreringen har du möjlighet att justera antalet på de kommande löneraderna nedåt. Mellanskillnaden i antalet kommer att sparas till nästkommande lönekörning och hämtas upp automatiskt vid nästkommande tillfälle.

OBS! Kommande lönerader ska inte ses som ett alternativ till fasta lönerader, då dessa är återkommande varje gång, utan ett komplement för enstaka transaktioner.

Reglering av semester i BL Lön Plus

Detta är kommande lönerader som programmet skapar upp automatiskt. För detta används särskilda femställiga lönearter som är kopplade till respektive semesteravtal. Följande fall kan bli aktuella:

  • Om man har sammanfallande intjänande- och semesterår kan det hända att antalet dagar man tjänat in är lägre än antalet dagar man tagit ut under året. I dessa fall sker en reglering automatiskt i nästa löneperiod. Om korrigeringen blir stor och man kommit överens med den anställde kan den genom att man ändrar antal eller belopp fördelas över flera löneperioder.
  • Vid sammanfallande intjänande- och semesterår kan tillägg på rörliga lönedelar betalas ut först när semesteråret är avslutat och man ser vad den totala rörliga delen blir. Detta sker automatiskt på den första löneperiod som skapas efter semesterårsbytet.
  • Om sparade dagar förfaller i samband med semesterårsbytet kommer dessa att läggas för utbetalning automatiskt med hjälp av kommande lönerader. Detta inträffar när de sparade dagarna är äldre än 5 eller 6 år. Vad som gäller för respektive anställd styrs av semesteravtalet.

Integrationer som genererar lönetransaktioner

Externa system har möjlighet att bygga en integration direkt mot molndatabasen i vårt löneprogram. Löner som kommer in från denna typ av integrationer registreras som kommande lönerader och hämtas upp i löneregistreringen när du väljer en anställd. Du kan också välja att generera dem i ett svep genom att välja Aktivitet – Löneberedning – Skapa lön från fasta lönerader.

warning Created with Sketch.