Bjorn Lunden

Fasta lönerader

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Lön och BL Lön Plus

Om du har en anställd som alltid ska ha månadslön, bilförmån och drivmedelsförmån etc. kan det vara smidigt att lägga upp dessa som fasta lönerader. När du sedan ska registrera en lön på den personen kommer de fasta löneraderna att komma upp automatiskt när du väljer den anställde i löneregistreringen. Du behöver därefter bara komplettera med sådant som är speciellt för den aktuella löneperioden, exempelvis sjuklön eller semester.

Arbetsgång

  1. Välj Uppläggning – Fasta lönerader. Klicka på Ny för att lägga upp en ny fast lönerad.

  2. Klicka på knappen anställd för att ange vilken anställd du vill lägga upp en fast lönerad för. Klicka sedan på knappen för att välja vilken löneart det ska vara. Du har även möjlighet att ange kontot, kostnadsställe, kostnadsbärare eller projekt som ska gälla för löneraden. Detta behöver bara anges om du vill använda något som avviker från den generella inställningen på lönearten/anställdakortet.

  3. Ange antal och eventuellt belopp som ska gälla för löneraden och bekräfta med OK.

    Om du angett ett belopp för exempelvis månadslön eller timlön på anställdakortet för den anställde behöver detta inte anges utan det kommer att hämtas från anställdakortet vid löneregistreringen.
  4. I fönstret Fasta lönerader visas en lista på alla fasta lönerader du lagt upp för alla anställda och du får en snabb överblick över vilka som finns och hur de är upplagda. Om du behöver ändra i någon fast lönerad markerar du den och klickar på knappen Redigera så kommer du tillbaka till uppläggningskortet för densamma.


warning Created with Sketch.