Björn Lundén AB

Semesterskuld

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Lön Plus

I BL Lön Plus kan du få ut en semesterskuldlista som visar semesterskulden för respektive anställd, samt en summering av totala semesterlöneskulden för företaget. 

OBS! Vi rekommenderar att du tar ut och sparar semesterskuldlistan löpande (fysisk utskrift eller som PDF-fil) efter varje lönekörning, men framför allt efter sista lönen på räkenskapsåret till bokslutet. Detta för att få en korrekt semesterskuld som den ser ut just då, men också för att vi inte kan ta ut en semesterskuldlista för ett datum som ligger utanför det aktuella semesteråret.

Se en film:

Arbetsgång

 1. Välj Aktivitet – Semesterskuld.
 2. Klicka på knappen Semesterskuld och ange för vilket datum du vill få ut semesterskuldslistan.
 3. Välj vilket Semesteravtal listan ska innehålla; Alla, Månadslön med semestertillägg, Procentregeln 12% eller Sammalöneregeln (även egna semesteravtal baserade på dessa visas i listan). Programmet föreslår Alla.
 4. Välj en eller flera anställda. Lämnas rutan tom tas alla anställda med.
 5. Bocka i om du även vill beräkna semesterskuld för företagsägare (som har semesteravtal angivet).
 6. Klicka på OK.
 7. Listan visar antalet kvarvarande dagar, värdet per semesterdag, antalet kvarvarande semestertillägg, värdet per tillägg, totalt skuld samt arbetsgivaravgifter för varje anställd. En totalsumma finns längst ner på listan.
  Vid sammanfallande intjänade- och semesterår har semesterskuldlistan en lite annan uppställning, läs mer om det här.
 8. Under knappen Mer kan du välja att visa alla kolumner, där kolumner för bland annat genomsnittlig sysselsättningsgrad för varje semesterår, procentsatsen för beräkningen samt vilken arbetsgivaravgift som gäller för varje semesterår. Du kan välja att visa färre kolumner, och då visas antalet semesterdagar/semestertillägg och värdet på dessa, en summering av dagarna/tillägg samt arbetsgivaravgifter på dem samma.
 9. För att skriva ut listan väljer du knappen Utskrift. Vi rekommenderar att du skriver ut semesterskuldlistan i liggande format, detta ställer du in i utskriftsdialogen under Orientering.
 10. Om du har BL Bokföring kan du välja att bokföra semesterlöneskulden. Klicka på knappen Bokför. Välj datum för semesterlöneskulden och klicka på OK. En jämförelse mellan den beräknade semesterlöneskulden enligt listan görs mot den semesterskuld som eventuellt redan finns bokförd som upplupna semesterlöner, t ex konto 2920, och beräknade upplupna sociala avgifter för semester, t ex konto 2941. Differensen däremellan bokförs. I Arkiv – Företagsuppgifter – Lön – fliken Redovisning ser du vilka konton programmet kommer att använda. Här kan du också ändra kontonummer om du vill.
Från och med version 2023.2.100 så kopplas semesterskuldlistan automatiskt som ett bifogat dokument på verifikatet som skapas.

Här kan du läsa om Byte av semesterår.


Bokföra semesterskuld per kostnadsställe

Från och med version 2023.1.100 kan man bokföra semesterskulden i BL Lön Plus fördelat på kostnadsställen. Detta aktiverar man via Arkiv – Företagsuppgifter – Lön – fliken Semesterhantering.Förutsättningar för att använda funktionen; 

 • Lönerna bokförs i BL Administration 

 • Semesterhanteringen är aktiverad 

 • Det finns kostnadsställe angivet på grundfliken på anställdakorten 

När semesterskulden bokförs kommer programmet att titta på aktuellt saldo på konto 2920 och jämföra mot vad semesterskulden ska vara på valt datum och bokför mellanskillnaden. När man väljer att bokföra per kostnadsställe kommer programmet även att titta på denna nivå. Har man inte tidigare bokfört semesterskulden per kostnadsställe på skuldkontot så kommer den första uppbokningen att föra över hela skulden till angivet kostnadsställe (likaså om en anställd byter kostnadsställe). Kollar man då på kostnadskontot per kostnadsställe kommer det se mycket ut och stor skillnad mot det normala, medan det på kontonivå blir neutraliserat med en justering på 2920/7090 utan kostnadsställe.  
Vill man undvika detta kan man bokföra semesterskulden två gånger, en gång utan kostnadsställe, och sen en gång med. På den senare justerar man sen verifikatet och plockar bort alla rader med kostnadskonton och behåller bara skuldkontona.
Kostnaden denna första månad kommer då bara att vara i klump och ej fördelat per kostnadsställe om man inte gör den beräkningen själv och lägger in i första verifikatet. Efterföljande månader blir dock förändringen av semesterskuld bokförd per kostnadsställe både på kostnads- och skuldkonto.  

Om en anställd byter kostnadsställe så kommer hela skulden att flyttas över till det nya kostnadsstället. Tyvärr finns det inget sätt att rundgå detta i programmet. Möjligtvis kan man göra en manuell justering på kostnadskontot vid övergången, men det hjälper inte att göra något på skuldkontot då detta i sådana fall kommer att justeras igen efterföljande månad.  

warning Created with Sketch.