Björn Lundén AB

FOS-förfrågan (CSR)

Uppdaterad
Denna instruktion gäller BL Lön och BL Lön Plus

[FOS = Fråga om skatteavdrag]

Arbetsgivare är skyldiga att göra avdrag för preliminärskatt på ersättning till sina anställda. Undantag finns t ex om ersättningen antas understiga 1 000 kr under inkomståret eller om en idrottsförening betalar ut ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp per år till en idrottsman. 

En huvudarbetsgivare ska dra preliminärskatt efter skattetabell. För att få in de uppgifter som behövs för att rätt skatt ska dras, kan arbetsgivare göra en FOS-förfrågan mot Skatteverket. Därmed behöver de anställda inte visa upp någon A-skattsedel. Förfrågan görs normalt i slutet på ett inkomstår för att få in korrekta uppgifter inför nästa år eller om du har haft nyanställda under året.

Om du inte vill göra en FOS-förfrågan på en anställd kan du markera på Anställda-kortet i BL Administration (fliken Lön och skatt) att den anställde ska undantas. Detsamma gäller om den anställde har ett avgångsdatum angivet. Läs mer om FOS-förfrågan på skatteverkets hemsida.

Från och med version 2021.4.103 görs FOS-förfrågan direkt mot Skatteverkets API i stället för att göra det via fil. Den största fördelen med att göra det via API är att svaret kommer direkt och uppgifterna för de anställda som ingår i förfrågan uppdateras automatiskt. Du slipper alltså både skapa filen och ladda upp den till Skatteverkets samt att läsa in svarsfilen manuellt från och med nu.

Göra FOS-förfrågan

Välj Aktivitet – Årsrutiner – FOS-förfrågan (CSR). Ange det inkomstår du vill göra förfrågan för och klicka på Skicka förfrågan. Förfrågan kommer att göras för alla anställda med ett fullständigt personnummer. Svaret uppdaterar Anställdakorten för respektive anställd direkt.

OBS! Tänk på att slutföra samtliga löner för inkomståret 2023 innan du hämtar in skatteuppgifterna gällande 2024.

Förutom ett fullständigt personnummer är det viktigt att det finns ett korrekt organisationsnummer inlagt på företaget. Personen får heller inte ha slutat, dvs ha ett avgångsdatum som passerats.

Nyuppläggning av anställda

När du lägger upp nyanställda och kopplar schema eller sparar ned kortet via OK-knappen första gången kommer programmet automatiskt att göra en FOS-förfrågan för den anställde och uppdatera Anställda-kortet med svaret. Om FOS-förfrågan inte har kunnat göras kommer du att få ett meddelande om detta. På så sätt minskar risken att du registrerar en lön för den anställde utan att dra någon skatt.

Även när du importerar anställda via Arkiv – Import – Register kommer en FOS-förfrågan för de anställda som läses in att göras i bakgrunden.

På anställdakortet

På anställdakortet, under fliken Lön och Skatt, finns det en knapp att klicka på för att hämta FOS för just den personen. Detta kan vara aktuellt om FOS av någon anledning inte tidigare kunnat göras eller om en anställd under året har fått ett jämkningsbeslut som behöver hämtas in.

Guide taggad med: AGI Arbetsgivardeklaration BL Administration fosförfrågan
warning Created with Sketch.