Björn Lundén AB

Sjukfrånvaro

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Lön och BL Lön Plus

Uppgifter om sjukfrånvaro ska i vissa fall lämnas i årsredovisningen. Du når rapporten genom att välja Utskrift – Historik – Sjukfrånvaro. Här kan du få en sammanställning av uppgifter om sjukfrånvaro. För att listan ska bli komplett måste du fylla i uppgifter på både lönearter och anställdakort..

Du kan välja för vilket datumintervall du vill skriva ut men normalt är det hela innevarande eller föregående räkenskapsår du ska skriva ut.

Listan innehåller uppgifter per anställd med uppgift om personnummer, kön, vilket åldersintervall den anställde tillhör, antal sjuktimmar och sjukdagar samt den ordinarie arbetstiden per år. Det finns en sammanställning av personer som varit långtidssjuka, d v s som har haft mer än sextio sjukdagar på ett år. Slutligen finns också en total sammanställning som är uppdelad i de åldersintervall som ska redovisas.

Uppgift om sjukfrånvaron ska lämnas för:

  • total sjukfrånvaro i procent av total arbetstid
  • den andel i procent av den totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer
  • sjukfrånvaron för kvinnor respektive män
  • sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år och 50 år eller äldre.
warning Created with Sketch.