Björn Lundén AB

Aktuella belopp 2023

Uppdaterad
Den här informationen gäller BL Lön och BL Lön plus

Kostförmån

Följande kostförmånsvärden gäller för 2023:

 • Frukost 55 kr (20% av hel dag)
 • Lunch/middag 110 kr (40% av hel dag)
 • Helt fri kost (hel dag) 275 kr

OBS! Då beloppen har ändrats från 2022 behöver du manuellt göra en ändring på dina lönearter som hanterar detta. Våra standardlönearter för kostförmån är lönearterna 420-422.

Traktamenten inom Sverige

Följande traktamentsbelopp gäller för 2023:

 • Hel dag: 260 kr
 • Halv dag: 130 kr
 • Nattraktamente (vid eget boende): 130 kr

Om den anställde får fria måltider ska traktamentet reduceras enligt följande:

 • Frukost: 52 kr
 • Lunch eller middag: 91 kr
 • Lunch och middag: 182 kr
 • Frukost, lunch och middag: 234 kr

OBS! Då beloppen har ändrats från 2022 behöver du manuellt göra en ändring på dina lönearter som hanterar detta. Våra standardlönearter som hanterar traktamenten och reduceringar är lönearterna 301-303 samt 330-332.

Milersättning

Vid resor med egen bil gäller följande skattefria bilersättning 2023:

 • Privat bil: 25 kr/mil
 • Förmånsbil: 12 kr/mil förutom förmånsbilar som drivs helt med el där schablonbeloppet är 9,50 kr/mil.
  För en laddhybridbil som kan drivas både med el och med diesel gäller det högre beloppet, det vill säga 12 kr/mil.

Våra standardlönearter för milersättning är lönearterna 350-353.

Guide taggad med: Kostförmån Milersättning Traktamente
warning Created with Sketch.