Björn Lundén AB

Fora – löneuppgifter för arbetare

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Lön och BL Lön Plus
OBS! Nya regler från och med 2024.
Läs mer här.

En viktig uppgift för dig som arbetsgivare är att rapportera löneuppgifter för dina anställda till Fora. Uppgifterna behöver Fora för att beräkna de anställdas försäkrings- och pensionspremier. Läs mer på Foras hemsida.

Från och med 2024 ska lönerna för anställda arbetare rapporteras varje månad istället för en gång per år. Första rapporteringen per månad sker alltså i februari. BL Administration kommer att ha stöd för upp­märkning och månads­rapportering när det är dags för den första månadsrapporteringen.
Läs mer här.

Se en film:


Arbetsgång:

 1. Välj Utskrift- eller Aktivitet – Årsrutiner – Fora Löneuppgifter för arbetare.
 2. Om du redovisar via fil ska du ange ditt avtalsnummer som består av sju siffror och finns angivet på försäkringsavtalet du fått från Fora. I löneperiod ska du normalt sett inte behöva ändra föreslagen tid. Programversionen skapar filen efter de förutsättningar Fora har ställt upp för det föreslagna inkomståret. Markera om du vill att efternamnet ska skrivas före förnamnet i listan. Summa arbetare summerar utbetald lön för arbetare under året. Summa tjänstemän summerar utbetald lön för tjänstemän under året. Om du har tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) ska du redovisa de totala lönerna för tjänstemännen till Fora. Observera att om du har anställda som inte ska vara med i redovisningen till Fora, varken som arbetare eller tjänsteman, ska du på anställdakortet fliken Statistik markera Undantag från Fora.
 3. När du gjort dina inställningar väljer du knappen Hämta. Du kan här ändra på de uppgifter som programmet föreslår. Det kan t ex vara aktuellt om en anställd bytt från att vara arbetare till tjänsteman under året, se mer om ändringar nedan. Alla dina ändringar kommer med i lönefilen, men de sparas inte i fönstret när du stänger funktionen. Det kan därför vara bra att skriva ut listan innan du avslutar.
 4. När du hämtat in löneuppgifterna och gjort de ändringar du kan behöva göra väljer du knappen Fil till Fora. Programmet föreslår då att filen ska sparas i företagsmappen C:\Användare\Delat\Delade dokument\BLa\FTG-företagets id. Byt sökväg om du t ex vill spara ner filen på skrivbordet eller på ett usb-minne. Däremot ska du inte ändra på filnamnet som programmet föreslår eftersom det identifierar företaget hos Fora. Om du i efterhand vill se vilka uppgifter som skickats till Fora kan du välja knappen Utskrift. Programmet skriver då ut listan över utbetalda löner till arbetare.
 5. När du har skapat filen väljer du Stäng.

Ändringar som kan vara aktuella

 • Om en anställd slutat: Förutom avgångsdatum behöver du ange ett S (står för slutat) i kolumnen S. Om du angett ett avgångsdatum på anställdakortet ska det hämtas automatiskt.
 • Koder för vissa avtalsområden: Om företaget är bundet av ett kollektivavtal där man kommit överens om att införa deltidspension, ska du här ange vilket avtal den anställde berörs av. Detta kommer sedan påverka den premie företaget ska betala till FORA. Du anger uppmärkningskoden under fliken Statistik på anställdakortet. Denna kod kommer att visas under kolumnen Koll när du valt Hämta. Ett exempel på koder är:
  • M anges för målare för vilka premierna betalas av målarnas semesterkassa.
  • I anges för arbetare som ingår i installationsavtalet (Elektriska installationsavtalet).
  • K anges för arbetare som ingår i Kraftverksavtalet (Energiföretagens arbetsgivarförening).
  • E anges för arbetare som ingår i Electroskandia-avtalet (Elgrossisternas arbetsgivarförening)
 • Övergång från arbetare till tjänsteman: Om den anställde blivit tjänsteman under året ska du ange övergångsdatumet under Avgångsdatum.
 • Övergång från tjänsteman till arbetare: Om den anställde blivit arbetare under året ska du ange övergångsdatumet under Anställningsdatum.
warning Created with Sketch.