Bjorn Lunden

Negativ slutlön

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Lön och BL Lön plus

Negativ lön - lön vid avslut av anställning

Lönen för januari som är utbetald 25/1, avser lön för januari och avvikelser för december. Den är fastställd och AGI-filen är redovisad 12 februari avseende denna lön.  

När det är dags för februari-lönen, utbetalningsdag den 25/2, så får man information att den anställde slutat 31/1 och även fått information om att hon var sjuk de två sista veckorna i januari. Det innebär att det blir en negativ lön när det anställde slutar, trots att det finns lite semesterersättning att kvitta emot. Det finns två alternativ när detta uppstår.


Alternativ 1 - Den anställde ska inte betala tillbaka

Gör slutlönen i programmet på detta för att kunna visa ett lönebesked till den anställde hur man kommit fram till skulden och att skulden inte krävs tillbaka. Se till att registrera denna lön med utbetalningsdatum  t ex 31/1 för att skilja den åt från övriga anställda i januari som har utbetalningsdatum 25/1.

Avslutar med ett bruttolöneavdrag, (löneart 950) , som motsvarar 2 000 kr. Om det blir ett skatteavdrag på denna lön så redigerar vi den med löneart 905 Extra skatteavdrag och registrerar in det beloppet så att skatten blir 0 kr. Det innebär att verifikationen blir 0 kr enligt nedan.  

Vi skapar ingen ny AGI-fil för januari eftersom vi vill att det som är redovisat till Skatteverket stämmer - bruttolön 25 000 och skatt 7 000 kr.

Alternativ 2 - Den anställde ska betala tillbaka

Gör slutlönen för att kunna visa ett lönebesked där det framgår hur man kommit fram till skulden.  

Om det blir ett skatteavdrag på denna lön så redigerar vi den med löneart 905 Extra skatteavdrag och registrerar in det beloppet så att skatten blir 0 kr. Så här kommer då konteringen att se ut:

För att ha koll på fordran från den anställde så gå in på verifikationen och ändra konto 1930 i debet till 1610 i debet istället.   

När den anställde betalar in pengarna till företaget så bokförs de så här: 

När skulden är reglerad måste vi skicka in en ny AGI-fil till Skatteverket för januari månad. Nu finns det 25 000 kr i bruttolön på den anställde registrerat hos Skatteverket och det ska bara vara 23 000 kr. Så vi skapar ny AGI-fil för januari kommer den första lönen med som är positiv och den andra lönen som är negativ – så summeringen blir en bruttolön på 23 000 kr. Annars har den anställde för hög lön rapporterad för januari hos Skatteverket. Skatten ska ligga kvar oförändrat på 7000 kr och kommer regleras med den anställdes inkomstdeklaration.  

Guide taggad med: AGI BL lön plus
warning Created with Sketch.