Bjorn Lunden

Omuppdatera lönetotaler

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Lön och BL Lön Plus

Det är i vanliga fall bara när det har blivit något fel som du behöver omuppdatera lönetotaler manuellt.

Det kan vara att du:

  • Har glömt att byta löneår och fortsatt att registrera löner in på ­nästa år. Då måste du göra en omuppdatering av det nya löneåret för att löneackumulatorerna ska stämma.
  • Har ändrat något på koden till AGI/KU-inställningen på en löneart. Genom att omuppdatera slår ändringen igenom retroaktivt för hela det löne­år du omupp­daterar.
  • Vill skriva ut en historikrapport där du inte kan ändra datumintervallet. Genom att omuppdatera lönetotaler kommer ackumulatorerna istället att visa löner för den period du omuppdaterat. Observera att det är viktigt att du efter utskriften omuppdaterar lönetotaler igen för det aktuella inkomståret. Om du inte gör det kommer t ex lönebeskeden visa fel ackumulerad lön för året.

Arbetsgång

  1. Välj Aktivitet – Omuppdatering lönetotaler.
  2. Programmet föreslår vilket inkomstår som ska omuppdateras. Intervallet bör alltid vara ett helt kalenderår. Om det stämmer bekräftar du med OK.
  3. Du får kontrollfrågan ”Vill du omuppdatera ­löner och ackumulatorer?­” ­
  4.  Klicka Ja
  5. Du får ett meddelande på skärmen när det är klart. Klicka på OK.
warning Created with Sketch.