Björn Lundén AB

Löneavtal

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Lön Plus

Se en film:


Under Uppläggning – Avtal – Löneavtal finns fyra olika löneavtal i programmet. I löneavtalen regleras hur olika ersättningar såsom övertid, ob, beredskapstid, jourtid, mertid och restid ska beräknas. Här regleras också hur avdrag på lönen ska beräknas vid frånvaro, såsom vård av barn, 10-dagar (kallas även pappadagar), föräldraledighet, tjänstledighet, ledighet med graviditetspenning, militärtjänstgöring, närståendevård, facklig utbildning och smittbärare.

Systemavtal

De löneavtal som finns i BL Lön Plus är så kallade systemavtal, d.v.s. avtal som inte går att ändra. Du ser det genom att de är märkta med ett hänglås. Du kan dubbelklicka på ett löneavtal för att se hur de olika ersättningarna och avdragen beräknas. En sammanställning över konstanter och hur de används kan du läsa om i guiden Konstanter i löneprogrammet.

Beräkningarna i dessa avtal är hämtade ur de vanligaste kollektivavtalen hos Unionen. Om det skulle vara så att någon formel i löneavtalet avviker från hur just ditt företag beräknar ersättningar och avdrag kan du skapa en kopia av ett avtal och redigera formlerna i kopian. Klicka på knappen Kopiera för att skapa kopian, sedan dubbelklickar du på avtalet eller markerar avtalet och klickar på Redigera för att ändra de formler som är avvikande. De upplagda avtalen är följande:

  • Inget alls
  • Tjänstemän med månadslön
  • Tjänstemän med timlön
  • Arbetare med månadslön
  • Arbetare med timlön
warning Created with Sketch.