Bjorn Lunden

Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Lön och BL Lön Plus

Arbetsgång»

Ombudsregistrering för status»

Kontaktpersoner»

Rättelser»

Borttag av individuppgifter»

Inget att deklarera»

Se en film:
Arbetsgång

 1. Välj Aktivitet – Arbetsgivardeklaration på individnivå för att komma till funktionen, klicka sedan på fliken Arbetsgivardeklaration. Du hittar den även under Aktivitet/Utskrift– Skattedeklaration, samt via knappen Skattedeklaration som finns i menyraden. På så sätt kan du precis som tidigare få en summering av både moms och arbetsgivaravgifter som ska betalas in till Skatteverket. Du kan även använda dig av knapparna Skapa betalfil och Skapa ver för att generera en betalfil respektive bokföra skattedeklarationen i sin helhet.
 2. Välj deklarationsdag så hämtas de uppgifter från de löner som är registrerade och uppdaterade i programmet. Du kan klicka på respektive person i listan för att visa detaljerad information (individuppgifter) för varje person. Här framgår alla de uppgifter som lämnas in för personen. Du kan inte redigera uppgifterna här, utan de hämtas från de löner som uppdaterats i programmet. Vissa uppgifter hämtas även från anställadakortet (Uppläggning– Anställda).
 3. På den högra sidan visas en sammanställning över det uppgiftslämnande företaget, och du kan om du vill expandera uppgifterna för kontaktpersoner (läs mer om detta nedan). Du kan också granska de huvuduppgifter som till viss del är en summering av individuppgifterna och som lämnas som en total för hela företaget genom att klicka på knappen Huvuduppgifter nere till höger.
  Här visas bl.a. totalsumma skatt, arbetsgivaravgifter samt eventuell sjuklönekostnad.
  Inte heller här kan du göra några ändringar av de uppgifter du ser utan samtliga ändringar görs via löneregistreringen.
 4. När du granskat uppgifterna som programmet presenterar klickar du på Skicka in eller Skapa fil.
  1. Skicka in – används när du vill lämna in arbetsgivardeklarationen automatiskt. Ett underlag för signering lämnas då till Skatteverket och en behörig person loggar in hos Skatteverket för att signera deklarationen.
  2. Skapa fil – här skapas en XML-fil som ska lämnas in till Skatteverket. Programmet föreslår ett filnamn och en plats där filen ska sparas. Till nästa gång kommer programmet att komma ihåg den valda sökvägen och föreslå densamma. Spara filen.
 5. [ Om du väljer Skapa fil ] På Skatteverkets hemsida loggar du in i på e-tjänsten och laddar upp den aktuella filen. Du kan läsa mer om hur du lämnar in filen på Skatteverkets hemsida. Det är möjligt att göra korrigeringar i detta läge, även om vi rekommenderar att du gör samtliga ändringar inifrån löneprogrammet, så att du får överensstämmelse med historiken.

Ombudsregistrering för status 

Komplettera AGI med registreringsombud arbetsgivardeklaration 

Skatteverket har gjort en förändring i det API som visar om en inlämnad arbetsgivardeklaration (AGI) blivit signerad eller inte. Observera att det inte gäller för inlämning av AGI, detta fungerar precis som tidigare. Förändringen innebär att Bjorn Lunden AB behöver finnas registrerat som ombud för det aktuella företaget för att uppgiften om signering ska kunna visas i AGI-fönstret. Gör du inte detta kommer det för närvarande stå att deklarationen är Ej signerad, oavsett om den är det eller inte. Notera att det endast är en behörig firmatecknare för företaget som kan utse ombud. Är du inte själv firmatecknare för företaget behöver instruktionen nedan vidareförmedlas till någon som är firmatecknare. 

Gör så här: 

 1. Logga in på Skatteverkets e-tjänst Ombud och behörigheter

 2. Välj Utse företag som ombud – se, lägg till, ändra eller avsluta ombud.

 3. Markera det företag du vill utse ombud för och klicka på Nästa.

 4. Ange Bjorn Lunden AB:s organisationsnummer 556293-9982 i fältet för Pers./Org.nr. Välj behörigheten Registreringsombud arbetsgivardeklaration och välj vilken giltighetstid du vill ha. (Man kan när som helst välja att avsluta en behörighet). Klicka på Lägg till. Efter det ska du, under Pågående registreringar, se detta. Klicka på Nästa.

 5. Sista steget är att skriva under och godkänna registreringen. Kryssa i Jag har granskat att ovanstående uppgifter är riktiga och klicka på Skriv under & skicka in. Signera med BankID.

 6. Klart! Nu kan en korrekt uppgift om arbetsdeklarationen blivit signerad eller ej att visas i AGI-fönstret.

Kontaktpersoner

I filen som lämnas in till Skatteverket är namn, e-post och telefonnummer för kontaktperson samt teknisk kontaktperson obligatoriska uppgifter. Dessa fält kommer automatiskt att fyllas i utifrån de uppgifter som tidigare registrerats via kontrolluppgiftsrutinen. I fönstret Arbetsgivardeklaration på individnivå kan du expandera kontaktuppgifterna innan du skapar filen för att säkerställa att de stämmer. Om uppgifterna saknas eller behöver uppdateras görs detta under Arkiv – Företagsuppgifter – Lön – knappen Kontaktperson/Teknisk kontaktperson.


Knappen Kontaktperson/Teknisk kontaktperson visas endast i de fall då företaget har databasen i molnet.

Rättelser

Om du upptäcker felaktigheter i arbetsgivardeklarationen på individnivå rekommenderar vi att du gör ändringarna som behövs via löneregistreringen och därefter tar ut uppgifterna/filen på nytt, då inga ändringar kan göras i den sammanställning som visas i funktionen Arbetsgivardeklaration på individnivå. Om du redan laddat upp filen i Skatteverkets e-tjänst kommer en ny fil med ett senare datum att ersätta den tidigare inlämnade.

Det går också att göra ändringar direkt i Skatteverkets e-tjänst, men detta är inget vi rekommenderar då historiken i löneprogrammet i så fall inte överensstämmer med de inlämnade uppgifterna.

Borttag av individuppgifter

Om du lämnat in individuppgifter för en eller flera personer som inte borde ha varit med görs borttag av en individuppgift i Skatteverkets e-tjänst. Du bör dessutom göra motsvarande korrigering i löneregistreringen även om du i det här fallet inte behöver skapa en ny fil. Även detta eftersom du bör ha motsvarande historik i löneprogrammet som de uppgifter du lämnat in till Skatteverket.

Inget att deklarera

Om du en månad inte har betalt ut några löner (eller registrerat förmåner) och därmed inte har något att redovisa till Skatteverket, ska du ändå lämna en arbetsgivardeklaration. Detta gäller så länge du är registrerad som arbetsgivare.

Om du inte registrerat någon lön finns inga uppgifter att ta fram i funktionen för arbetsgivardeklaration på individnivå och du behöver istället hantera detta direkt i Skatteverkets e-tjänst. I tjänsten Arbetsgivardeklaration på Mina sidor (hos Skatteverket) väljer du först period att deklarera för, och sedan ”Deklarera noll”.

Guide taggad med: AGI Arbetsgivardeklaration
warning Created with Sketch.