Björn Lundén AB

Kom igång med BL Lön Plus

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Lön Plus

Se en film:


Att veta om BL Lön Plus:

 • Lön Plus aktiveras per företag via Arkiv – Företagsuppgifter – Lön – fliken Semesterhantering.
 • Det finns semesteravtal som ligger till grund för semesterberäkningen i programmet.
 • Det finns löneavtal som reglerar olika typer av ersättningar och avdrag.
 • Arbetsscheman används för att hålla koll på arbetstid och sysselsättningsgrad.
 • Avvikelser registreras i ett kalendarium.
 • Det finns ett register med systemlönearter som är kopplade till semester- och löneavtalen. Dessa systemlönearter genereras automatiskt utifrån de avvikelser man registrerar i kalendariet och löneregistreringen.
 • För anställda som arbetar intermittent heltid/deltid beräknas semesterdagarna med bruttosemester med kvot.
 • Det finns en funktion för semesterårsbyte och utskrift av semesterskuldslista.
 • För statistikrapportering till SCB och Svenskt Näringsliv kan du skapa filer som hämtar uppgifter från inställningar och löner gjorda i programmet.

Innan du börjar arbeta med BL Lön Plus är det en hel del inställningar du måste göra för att allt ska bli rätt. Här följer instruktioner för dig som använt programmet BL Lön tidigare men även för dig som använt ett annat löneprogram.

Klicka här om du använder ett annat löneprogram idag»

Instruktioner till dig som använder programmet BL Lön:

I BL Lön har du sedan tidigare registren Anställda och Lönearter. Dessa register behöver kompletteras för att du ska kunna köra igång med funktionerna i BL Lön Plus. I BL Lön Plus finns också register för Arbetsschema där du ska lägga upp de scheman som behövs samt koppla dessa till de anställda. Ett arbetsschema för heltid finns med från början.

I Lön Plus finns också inställningar för löneavtal och semesteravtal.

Arbetsgång

 1. Semesteravtal
  I BL Lön Plus finns det ett antal semesteravtal upplagda. Dessa kan du själv anpassa så att de följer ditt företags kollektivavtal genom att kopiera ett befintligt avtal och göra ändringarna i kopian. Semesteravtalet hanterar beräkning av semesterdagar och semesterlön enligt olika regler och förutsättningar. Inställningar för respektive semesteravtal görs under Uppläggning – Avtal – Semesteravtal. Läs mer här om semesteravtal.
 2. Löneavtal
  I löneavtalet regleras hur olika ersättningar såsom övertid, ob, beredskapstid, jourtid, mertid och restid ska beräknas. Här regleras också hur avdrag på lönen ska beräknas vid frånvaro, såsom vård av barn, 10-dagar (kallas även pappadagar), föräldraledighet, tjänstledighet, ledighet med graviditetspenning, militärtjänstgöring, närståendevård, facklig utbildning och smittbärare. Dessa kan du själv anpassa så att de följer ditt företags kollektivavtal genom att kopiera ett befintligt avtal och göra ändringarna i kopian. Klicka här för att läsa om löneavtal.
 3. Arbetsschema
  Alla anställda ska ha ett arbetsschema. Arbetsscheman ska därför skapas för alla varianter av arbetstider som finns på ditt företag. Med hjälp av arbetsschemat beräknas sysselsättningsgrad, veckoarbetstid, semesterfaktor med mera. I programmet följer det med ett färdigt arbetsschema för heltid, 8 timmar, måndag till fredag. Du kan själv skapa egna arbetsscheman som sträcker sig mellan en och sex veckor. Här kan du läsa mer om hur du lägger upp arbetsschema.
 4. Företagsuppgifter – här är du nu
  För att aktivera Semesterhanteringen som ligger i Lön Plus har du klickat i rutan under Arkiv – Företagsuppgifter – Lön – fliken Semesterhantering. Här ska du ange rätt intjänande- och semesterår och alla generella inställningar för semester- och löneavtal och arbetsschema. Detta kan vara bra om du har många anställda och alla eller flertalet har samma avtal och arbetsschema. På de anställda som eventuellt avviker från detta kan du sen ändra uppgifterna manuellt i anställdaregistret. Här finns också en inställning för hur semesterdagar ska avrundas vid semesterårsbyte för anställd med intermittent deltidsschema. Klicka här för att läsa om Semesterhantering.
 5. Anställda
  I Anställdaregistret (Uppläggning – Anställda) finns flera ytterligare fält med uppgifter och konstanter som behövs i Lön Plus. Många av dessa fält är dessutom obligatoriska och märkta med en asterisk. På första fliken Grunduppgifter har det inte tillkommit något fält men flera är numera obligatoriska så det är viktigt att du kontrollerar att du har fyllt i informationen i dessa. På nästa flik Lön och skatt finns också en del nya fält att se över. Klicka här för att läsa mer om anställda.
 6. Ingångsvärden
  Nästa steg är att ange ingångsvärden för semester för de anställda. Ingångsvärden måste anges på anställda i företag där man byter från annat löneprogram till BL Lön Plus. Ingångsvärdena kommer att summeras med gjorda lönekörningar vid t.ex. semesterårsavslut. Välj Aktivitet – Ingångsvärden lön och klicka på knappen Ny för att ange ingångsvärden på anställd. Här finns flikar för KU10, KU20, KU31, Ackumulatorer och Semester. För dig som har kört löner i BL Lön innan behöver du bara lägga in ingångsvärden för Semester. Här kan du läsa mer om hur du ska registrera ingångsvärden på anställda.
 7. Lönearter
  Lönearter som ska vara underlag för semesterberäkning vid användande av Procentregeln (t.ex. månadslön, timlön) behöver kompletteras med en inställning för det. Det gör du under Uppläggning – Lönearter. Välj löneart och klicka på knappen Redigera, gå in på fliken Semester och bocka i rutan Löneunderlag semesterber. procentregeln. Detsamma gäller lönearter som ska vara underlag för semester på rörlig lön (gäller semesteravtalen Månadslön med tillägg och Sammalöneregeln), men du markerar då istället i rutan för Rörlig lön. Rutan Semestergrundande tid använder du vid timlön för de lönearter som hanterar just tid, exempelvis timlön. Läs mer om Lönearter i BL Lön Plus här.
 8. Kalendarium
  Kalendariet använder du för att registrera avvikelser från lönen. Det gäller t ex om du är sjuk eller har semester. Du kan även registrera närvaro som ska hantera olika typer av ersättningar, t ex övertid eller OB. Läs mer här om kalendarium.
 9. Löneperiod
  Du måste skapa en (eller flera) löneperioder innan du kan komma åt löneregistreringen. Däremot behöver du inte skapa en löneperiod för att kunna registrera avvikelser och närvarokoder i kalendariet. Läs mer om löneperiod här.
 10. Löneregistrering
  När eventuella avvikelser är registrerade i kalendariet är det dags att gå vidare till löneregistreringen. I löneregistreringen har vi valt att komprimera raderna så mycket det går, vilket innebär att du inte i text kan utläsa vilken avvikelse som hör till vilket datum. Istället kan du utläsa det på fliken Kalender i löneregistreringen. Läs mer här om löneregistrering här.
 11. Utskrift/Skicka lönebesked
  När lönerna är registrerade och klara är det dags att skriva ut lönebeskeden. Läs mer om utskrift av lönebesked här. I och med att du aktiverat semesterhanteringen kommer en standardmall där en kalender visar vilken dag respektive avvikelse hör till. Mallen som används heter Lonebesked_kalender_1.
 12. Uppdatera löner
  Efter att du har skrivit ut lönebeskeden kommer du till fönstret Löner klara att uppdatera. Läs mer om hur du uppdaterar utskrivna löner här.


Instruktioner till dig som använder ett annat löneprogram:

Arbetsgång

 1. Semesteravtal
  I BL Lön Plus finns det ett antal semesteravtal upplagda. Dessa kan du själv anpassa så att de följer ditt företags kollektivavtal genom att kopiera ett befintligt och göra ändringarna i kopian. Semesteravtalet hanterar beräkning av semesterdagar och semesterlön enligt olika regler och förutsättningar. Inställningar för respektive semesteravtal görs under Uppläggning – Avtal – Semesteravtal. Läs mer om semesteravtal här.
 2. Löneavtal
  I löneavtalet regleras hur olika ersättningar såsom övertid, ob, beredskapstid, jourtid, mertid och restid ska beräknas. Här regleras också hur avdrag på lönen ska beräknas vid frånvaro, såsom vård av barn, 10-dagar (kallas även pappadagar), föräldraledighet, tjänstledighet, ledighet med graviditetspenning, militärtjänstgöring, närståendevård, facklig utbildning och smittbärare. Läs mer om löneavtal här.
 3. Arbetsschema
  Alla anställda ska ha ett arbetsschema. Arbetsscheman ska därför skapas för alla varianter av arbetstider som finns på ditt företag. Med hjälp av arbetsschemat beräknas sysselsättningsgrad, veckoarbetstid, semesterfaktor med mera. I programmet följer det med ett färdigt arbetsschema för heltid, 8 timmar, måndag till fredag. Du kan själv skapa egna arbetsscheman som sträcker sig mellan en och sex veckor. Läs mer om arbetsschema här.
 4. Företagsuppgifter
  Företagsuppgifterna för BL Lön hittar du under Arkiv – Företagsuppgifter – Lön. Här gör du generella grundinställningar för löneprogrammet, t ex vad gäller bokföringskonton och lönefiler samt inställningar för semester. För anställda där något annat gäller kan du göra avvikande inställningar på anställdakorten. Läs mer om företagsuppgifter lön här.
 5. Anställda
  Lägg upp dina anställda under Uppläggning – Anställda. Läs mer om anställda här. Det går också att importera ett register med anställda från ett annat löneprogram. Lär mer om import anställda här.
 6. Ingångsvärden
  Nästa steg är att ange ingångsvärden för semester för de anställda. Ingångsvärden måste anges på anställda i företag där man byter från annat löneprogram till BL Lön Plus. Ingångsvärdena kommer att summeras med gjorda lönekörningar vid t.ex. semesterårsavslut. Välj Aktivitet – Ingångsvärden lön och klicka på knappen Ny för att ange ingångsvärden på anställd. Här finns flikar för KU10, KU20, KU31,Ackumulatorer och Semester. Läs mer om hur du ska registrera ingångsvärden på anställda här.
 7. Lönearter
  Lönearter som ska vara underlag för semesterberäkning vid användande av Procentregeln (t.ex. månadslön, timlön) behöver kompletteras med en inställning för det. Det gör du under Uppläggning – Lönearter. Välj löneart och klicka på knappen Redigera, gå in på fliken Semester och bocka i rutan Löneunderlag semesterber. procentregeln. Detsamma gäller lönearter som ska vara underlag för semester på rörlig lön (gäller semesteravtalen Månadslön med tillägg och Sammalöneregeln), men du markerar då istället i rutan för Rörlig lön. Rutan Semestergrundande tid använder du vid timlön för de lönearter som hanterar just tid, exempelvis timlön. Läs mer om Lönearter i BL Lön Plus här..
 8. Kalendarium
  Kalendariet använder du för att registrera avvikelser från lönen. Det gäller t ex om du är sjuk eller har semester. Du kan även registrera närvaro som ska hantera olika typer av ersättningar, t ex övertid eller OB. Läs mer om kalendarium här.
 9. Löneperiod
  Du måste skapa en (eller flera) löneperioder innan du kan komma åt löneregistreringen. Däremot behöver du inte skapa en löneperiod för att kunna registrera avvikelser och närvarokoder i kalendariet. Läs mer om löneperiod här.
 10. Löneregistrering
  När eventuella avvikelser är registrerade i kalendariet är det dags att gå vidare till löneregistreringen. I löneregistreringen har vi valt att komprimera raderna så mycket det går, vilket innebär att du inte i text kan utläsa vilken avvikelse som hör till vilket datum. Istället kan du utläsa det på fliken Kalender i löneregistreringen. Läs mer här om löneregistrering här.
 11. Utskrift/Skicka lönebesked
  När lönerna är registrerade och klara är det dags att skriva ut lönebeskeden. Läs mer om utskrift av lönebesked här. I och med att du aktiverat semesterhanteringen kommer en standardmall där en kalender visar vilken dag respektive avvikelse hör till. Mallen som används heter Lonebesked_kalender_1.
 12. Uppdatera löner
  Efter att du har skrivit lönebeskeden kommer du till fönstret Löner klara att uppdatera. Läs mer om att uppdatera utskrivna löner här.
warning Created with Sketch.